Làm thế nào để trở thành Người bán hàng thành công?

Video of the Day

Hiển thị các bài đăng có nhãn NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG THEO MỤC ĐÍCH ĐÚNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG THEO MỤC ĐÍCH ĐÚNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, tháng 6 30, 2022

0

Làm thế nào để trở thành người bán hàng thành công?

Làm thế nào để trở thành người bán hàng thành công?Một trong những lý do quan trọng khiến hầu hết những nhà khởi nghiệp không đạt những thành công như họ mong muốn – đó là bởi vì họ thiếu một trong những kỹ năng quan trọng nhất của kinh doanh, đó chính là KỸ NĂNG BÁN HÀNG.

Tại sao kỹ năng bán hàng lại là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh?

Hoàng Gia chia sẻ, cách nhanh nhất để tạo nên thu nhập đó chính là BÁN HÀNG.

Nói cách khác, cách đầu tiên để có được thu nhập – đó chính là BÁN HÀNG. Đó chính là những nhà chuyên môn có thể bán được công việc chuyên môn.

Cách để khởi động một công việc khởi nghiệp – đó chính là BÁN HÀNG. Đó chính là những khởi nghiệp bán được sản phẩm.

Cách để vượt qua giai đoạn khởi nghiệp để có thể kinh doanh thành công – đó chính là BÁN HÀNG. Đó chính là cách những nhà kinh doanh có thể bán được mô hình kinh doanh.

Cách mà hầu hết những doanh nhân trở nên thành công thực sự - đó chính là BÁN HÀNG. Đó chính là những doanh nhân có thể bán được mô hình doanh nghiệp – tự động hóa của mình.

Và hầu hết những nhà khởi nghiệp không thể vượt qua được giai đoạn khó khăn để trở thành những nhà kinh doanh là bởi vì họ không vượt qua được kỹ năng bán hàng.

Hầu hết những người làm thuê không thể làm tư – tự làm cho chính mình, là bởi vì họ thiếu kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh – đó chính là kỹ năng bán hàng.

Hầu hết những nhà khởi nghiệp – không tiến lên được giai đoạn kinh doanh – mà hầu như lại quay trở lại giai đoạn làm thuê bởi vì họ thiếu một trong những kỹ năng quan trọng nhất để thành công trong thế giới kinh doanh – đó chính là KỸ NĂNG BÁN HÀNG.

Và hầu hết những người kinh doanh không thể chuyển qua được giai đoạn làm chủ doanh nghiệp – bởi vì họ chỉ thực công việc bán sản phẩm nhưng không thực hiện kỹ năng BÁN MÔ HÌNH KINH DOANH – BÁN TẦM NHÌN KINH DOANH cho những người cộng sự đi cùng họ.

Và câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để bạn trở thành người bán hàng thành công?

Trong quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – Tác giả sẻ một trong những cách thức quan trọng nhất để bán hàng thành công đó chính là định nghĩa lại nghề bán hàng – cách thức thực hiện  nghề bán hàng với một tư duy hoàn toàn mới.

NGƯỜI BÁN HÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

NGƯỜI BÁN HÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI CUNG CẤP GIẢI PHÁP.

NGƯỜI BÁN HÀNG – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI TẠI SAO?

Và đó chính là phương cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà tất cả những khách hàng đều mong muốn.

Trong khóa học NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG THEO MỤC ĐÍCH ĐÚNG – và trong quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, Tác giả chia sẻ những cách thức quan trọng nhất để một người bán hàng trở nên thành công và bán hàng hiệu quả trong một kỷ nguyên thay đổi.Nguyên lý quan trọng nhất trong quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – và trong khóa học NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG THEO MỤC ĐÍCH ĐÚNG, đó chính là “Đừng hành xử như người bán, hãy hành xử tựa người mua” – và bạn có thể bán bất kỳ giải pháp cho đúng người cần nó.

NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH bắt đầu với tư duy theo đúng mục đích. Tư duy theo đúng mục đích của người bán hàng theo đúng mục đích – đó chính là giúp khách hàng giải quyết vấn đề theo đúng mục đích – giúp khách hàng nhận được giải pháp giải quyết vấn đề theo đúng mục đích. Và từ đó có thể mang lại lợi nhuận cho chính mình bằng con đường giải quyết vấn đề theo đúng mục đích đó.

Nói cách khác, người bán hàng thành công bắt đầu từ mục tiêu – mục đích của khách hàng, và từ đó tìm kiếm giải pháp – giải quyết vấn đề để giúp khách hàng đạt được mục tiêu (mục đích) của họ, thay vì người bán hàng trước đây chỉ mong muốn đạt được mục tiêu (mục đích) của mình.

Con đường để một người bán hàng trở nên thành công là giúp khách hàng giải quyết được vấn đề của khách hàng (mà không phải chỉ là người bán hàng giải quyết vấn đề của mình).

Con đường để một người bán hàng trở nên thành công là giúp khách hàng thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng (mà không phải chỉ là người bán hàng thỏa mãn nhu cầu của mình).

Con đường để một người bán hàng trở nên thành công là giúp khách hàng vượt qua thử thách của khách hàng (mà không phải chỉ là người bán hàng vượt qua thử thách của mình).

Con đường để một người bán hàng trở nên thành công là giúp khách hàng đạt được mục tiêu của khách hàng (mà không phải chỉ là người bán hàng đạt được mục tiêu của mình).

Con đường để một người bán hàng trở nên thành công là giúp khách hàng đạt được mục đích của khách hàng – giúp khách hàng trả lời được hỏi ĐỂ LÀM GÌ? Và từ đó tìm kiếm giải pháp – giải quyết vấn đề cho khách hàng để giúp họ có thể đạt được những gì họ mong muốn.

Cuối cùng, trong quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH và trong khóa học NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG THEO MỤC ĐÍCH ĐÚNG – Tác giả chia sẻ công thức bán hàng hiệu quả đã được kiểm chứng, đó chính là CÔNG THỨC DELTA – dành cho bất kỳ những ai muốn bán hàng thành công.

Nếu bạn muốn bán hàng thành công – và quan trọng hơn nữa bạn muốn bán hàng thành công theo đúng mục đích, thì đây là khóa học quan trọng nhất mà bạn cần phải học – đó chính là khóa học NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG THEO MỤC ĐÍCH ĐÚNG, và đây là quyển sách quan trọng nhất bạn cần phải học – đó chính là quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

Thông điệp từ CỐ VẤN HOÀNG GIA – ROYAL ADVISORSocial Time

Facebook
Like Us
Google Plus
Follow Us
Twitter
Follow Us
Pinterest
Follow Us

Subscribe to our newsletter

(Get fresh updates in your inbox. Unsubscribe at anytime)