Làm thế nào để trở thành Người bán hàng thành công?

Video of the Day

Thứ Hai, tháng 7 25, 2022

NAPOLEON HILL – “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ cho người khác thành công.”

NAPOLEON HILL – “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ cho người khác thành công.”


Danh  nhân Napoleon Hill – Nhà khoa học về phát triển bản thân, đã từng nói “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ cho người khác thành công”. Và câu hỏi đặt ra là điều này có ý nghĩa là gì?

TK (*) – Nghiệm: Napoleon Hill là một trong những người đã từng được biết đến như là người đầu tiên biến thành công trở thành một môn có thể “học được” – gọi là THÀNH CÔNG HỌC – hay còn gọi là KHOA HỌC THÀNH CÔNG. Và sau đó đưa những gì được gọi là THÀNH CÔNG HỌC – hay còn gọi là KHOA HỌC THÀNH CÔNG trở thành thứ được đưa trong những quyển sách như là cách thức đề ra những nguyên tắc mà qua đó nếu một người hiểu và thực hành những nguyên lý được viết trong những quyển sách này thì đều có thể đạt được thành công và hiện thực hóa được sự thành công trên đời sống của mình.

Một trong những câu nói nổi tiếng của ông đó chính là: “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ người khác thành công”. Và đây có thể nói là trọng tâm của KHOA HỌC THÀNH CÔNG – THÀNH CÔNG HỌC như cách mà Napoleon Hill đã từng chia sẻ. Nói cách khác, nếu bạn có thể giải quyết vấn đề cho người khác – phục vụ người khác – giúp người khác vượt qua thử thách – giúp người khác đạt được mục tiêu của họ thì bạn hoàn toàn có thể thành công tốt hơn, nhanh hơn.

Có một sự thật trong thế giới cuarb chúng ta đó chính là MỤC ĐÍCH CỦA THÀNH CÔNG LÀ THÀNH CÔNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH. Và thành công theo đúng mục đích chính là giúp những người khác thành công.

Thành công theo đúng mục đích chính là giúp người khác trở nên thành công và đạt được mục đích của người khác, khi đó bạn cũng đạt được mục đích của mình.

Bạn có thể giải quyết vấn đề của mình – bắt đầu bằng cách giải quyết vấn đề cho người khác. Và khi bạn tập trung vào giải quyết vấn đề cho người khác thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra – bạn cũng giải quyết được vấn đề của mình.

Bạn có thể vượt qua thử thách của mình – bắt đầu bằng cách giúp người khác vượt qua thử thách. Và khi bạn tập trung vào việc giúp người khác vượt qua thử thách thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra – bạn cũng vượt qua thử thách của chính mình.

Bạn có thể đạt được mục tiêu của mình – bắt đầu bằng cách giúp người khác đạt được mục tiêu của người khác. Và khi bạn tập trung vào việc giúp người khác đạt được mục tiêu của người khác thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra – bạn cũng đạt được mục tiêu của mình.

Bạn có thể trở nên tốt đẹp hơn bằng cách giúp người khác trở nên tốt đẹp.

Và cuối cùng, theo một cách không thể hiểu được – bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách giúp người khác thành công. Và bằng con đường hiện thực hóa giải pháp cho người khác để giúp người khác giải quyết vấn đề - bạn cũng đồng thời hiện thực hóa giải pháp cho mình và điều kỳ diệu sẽ xảy ra – bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình.

Và có thể nói câu nói “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách giúp người khác thành công” là câu nói trọng tâm của KHOA HỌC THÀNH CÔNG – THÀNH CÔNG HỌC đã từng được ứng dụng bởi hầu hết những nhân vật thành công trên thế giới.

Napleon Hill – Nhà sáng lập môn THÀNH CÔNG HỌC – KHOA HỌC THÀNH CÔNG có thể nói là người đã khai sinh ra giá trị tinh thần – giá trị văn hóa – giá trị về sự giàu có của nước Mỹ - mà qua đó có thể tạo nên sự phồn thịnh cho Văn hóa Mỹ - Văn minh Mỹ.

Napoleon Hill – có thể được xem là người khai sinh ra văn hóa Mỹ - người khai sinh ra Văn minh Mỹ - và từ đó tạo nên nhiều thế hệ những người thành công nhất nước Mỹ. Và trọng tâm cho sự khai sinh ra Văn hóa Mỹ - Văn minh Mỹ đó chính là bắt đầu từ KHOA HỌC THÀNH CÔNG – là thứ đã từng được ứng dụng và chia sẻ bởi nhiều thế hệ những người thành công và trở thành Nhà đào tạo chia sẻ giá trị thành công cho thế giới.

Và tuyên ngôn của Napoleon Hill là “THÀNH CÔNG LÀ THỨ CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC. VÀ CÓ MỘT MÔN HỌC VỀ THÀNH CÔNG GỌI LÀ ‘THÀNH CÔNG HỌC’”. Và có thể toàn bộ môn học về thành công có thể được chia sẻ bởi chính ông trong câu Danh ngôn này : “Bạn có thể đạt được thành công nhanh nhất, tốt nhất bằng cách hỗ trợ cho người khác thành công”.

Vậy nên, bằng một cách thức tuyệt vời nhất có thể nếu bạn tập trung cho sự thành công của người khác – bạn sẽ hiện thực hóa được sự thành công của chính mình.

Chào mừng bạn đến với những người thành công mới – những con người thành công có khát vọng giúp những người khác thành công!

Chào mừng bạn đến với thế giới những người mới – những con người hiện thực hóa mục đích sống của mình bằng cách giúp người khác hiện thực hóa mục đích sống của người khác!

Chào mừng bạn đến với thế những Danh nhân – những người có khát vọng thay đổi thế giới bắt đầu từ SỰ THẬT ĐƠN GIẢN – KHÁM PHÁ MỤC ĐÍCH SỐNG và đưa mục đích sống đó đến với từng người trên khắp hành tinh này!

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISORTrung tâm Đào tạo Thành công Quốc tế Hoàng Gia

Author & Editor

Học viện - Khoa học Thành công - Hoàng Gia, giúp mọi người trở nên thành công theo đúng mục đích0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Social Time

Facebook
Like Us
Google Plus
Follow Us
Twitter
Follow Us
Pinterest
Follow Us

Subscribe to our newsletter

(Get fresh updates in your inbox. Unsubscribe at anytime)